ŞEROTOR MOBİL UYGULAMA
İster çektiğin fotoğrafın içine "Kötü Kedi Şerafettin" filminin karakterlerini montajlayarak, istersen de filmden karelerin altına yazılar yazarak coş. Orası bizi ilgilendirmez. Bu coşturucu uygulama ikisini de yapıyor sonuçta.

NASIL KULLANILIR?


Uygulama, Android ve iOS içindir. Henüz indirmediysen işte sana linkler:“ŞEROTOR” MOBİL UYGULAMASI KULLANIM KOŞULLARI

GİRİŞ
İş bu Kullanım Koşulları, “Şerotor” mobil uygulaması ile (bundan böyle UYGULAMA olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım koşullarını içermektedir.
Şerotor mobil uygulamasını kullanmadan önce lütfen kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Zira mobil uygulamaya erişim sağladığınızda, kullanım koşullarını ve sistemde uygulama tarafından yayınlanabilecek ve zaman içerisinde tadil edilebilecek ilave tüm koşulları (müştereken “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) kabul etmiş olursunuz. “Şerotor” mobil uygulamasını kullanmanızla ilgili koşullar “Kullanım Koşullarında” belirtilmiştir.
TANIMLAR:
Mem: Sosyal medyada, film karelerinin ya da herhangi bir fotoğrafın altına esprili metin yazılarak eğlence amacıyla oluşturulan görselleri,
Film: Kötü Kedi Şerafettin adlı animasyon filmini,
İçerik: Uygulamada yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü, resim, video, vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri,
Kullanıcı: Kullanım Koşullarını onaylayarak uygulamaya erişen tüm gerçek veya tüzel kişileri,
Poz: KULLANICI’nın UYGULAMA‘ya eklediği kendi fotoğraflarına, animasyon karakteriyle birlikte resim çekilmiş gibi bir fotoğraf üretilmesi için, UYGULAMA içerisinde kayıtlı birden fazla animasyon karakterinin farklı şekillerde kaydedilmiş resimlerini,
Sistem: IOS ve Android gibi platformlarda Kötü Kedi Şerafettin adıyla ana alan adları ve web sitesine bağlı çalışan, cihaz kamerası ya da belleğinde yer alan fotoğraf üzerinde “Şerotor” mobil uygulamasının kütüphanesinde bulunan karakter pozlarını birleştirip fotoğraf üretmesini ya da yine “Şerotor” mobil uygulamasının kütüphanesinde bulunan ve filmden alınmış karelerin altına yazı yazılıp mem kareleri üretilmesini sağlayan mobil uygulamayı ifade eder.
Uygulama: “Şerotor” mobil uygulamasının Apple App Store ve Google Play Store’da bulunan resmi uygulamalarından ulaşılabilen ve “Kullanım Koşulları” ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğu Kötü Kedi Şerafettin adlı animasyon filminin mobil uygulamasını,

1. KULLANIM KOŞULLARI
1.1 KULLANICI’ lar, UYGULAMA ‘ dan yararlanarak veya herhangi bir şekilde uygulamaya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
1.2 UYGULAMA’da bulunan tüm içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ANİMA İSTANBUL FİLM YAPIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Maslak Mah. AOS 51. Sok. No: 6 34398 Maslak Sarıyer/İSTANBUL) ‘ne aittir. Bu UYGULAMA ‘nın yapısı ve içeriği, UYGULAMA’da kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.
1.3 UYGULAMA, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
1.4 KULLANICI, Uygulama dâhilinde oluşturulacak içerikleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
1.5 UYGULAMA üzerindeki Her türlü kullanımda, gerçek veya tüzel kişilerin eserleri üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer yasal düzenlemeler den doğan telif hakkına, patentine, ticari sırrına, maddi ve manevi haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tecavüz edilmeyecektir. KULLANICI’ nın eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü hak ihlalinde cezai ve hukuki sorumluluk KULLANICI’ ya aittir. Bu sebeple UYGULAMA’ ya rücu edilmesi kesinlikle mümkün değildir. UYGULAMA ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
1.6 KULLANICI, hukuka uygun amaçlarla UYGULAMA üzerinde işlem yapabilir. KULLANICI’ nın UYGULAMA dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki; Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında hukuki veya cezai sorumluluk kendisine ait olacak olup, KULLANICI söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili UYGULAMA’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, UYGULAMA üzerinden üçüncü kişilerin aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır. Söz konusu “Kullanım koşulları “na aykırı veya hukuka aykırı kullanımlardan dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan UYGULAMA ‘ nın doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
1.7 Aşağıda illegal olan veya UYGULAMA’ da, UYGULAMA üzerinden veya UYGULAMA vasıtasıyla yayınlanması yasaklanan İçerik örnekleri bulunmaktadır. UYGULAMA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu hükmü ihlal ettiğini düşündüğü bir kişiyi soruşturma ve makul yasal işlemi başlatma hakkını saklı tutar. Yasaklanan içerik tamamen UYGULAMA ’nın takdirine bağlı olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları kapsar:
Aşikar bir şekilde uygunsuz olan veya ırkçılığa, fanatikliğe veya bir gruba veya bireye karşı düşmanlığa yardım ya da teşvik eden veya bir şekilde fiziki zarar veren içerikler,
Başka bir kişinin kişilik haklarını ve kişisel mahremiyetini ihlal eden içerikler,
İnsanları cinsel açıdan veya şiddet içeriğiyle istismar eden içerikler,
Çıplaklık, aşırı şiddet veya uygunsuz konu içeren veya müstehcen bir web sitesine bir bağlantı içeren içerikler,
18 yaşın altındaki bir kişiden kişisel bilgi isteyen veya böylesi bir bilgiyi almak üzere tasarlanmış içerikler,
Bir kişi için gizlilik veya güvenlik riski doğuran bir bilgiyi açıkça yayınlayan içerikler,
Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bir bilgiden oluşan veya illegal etkinliklere veya taciz edici, tehdit edici, müstehcen, iftira atıcı bir davranışa teşvik eden içerikler,
Başka bir kişinin telif haklı eserinin illegal veya izinsiz kopyalanmasına teşvik eden bir İçerik, örneğin korsan bilgisayar programları veya bağlantılar sunan, üreticinin kurduğu koruma aygıtlarını engelleyecek bilgiler veren veya korsan müzik sunan veya korsan müzik dosyalarına bağlantı sağlayan içerikler,
Bir suç eylemini veya girişimini destekleyen veya illegal silahların yapımı veya alımı, uyuşturucu madde kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bir kişinin gizliliğinin ihlal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere illegal faaliyetler için öğretici bilgiler veren bir İçerik veya bilgisayar virüsü yayan veya oluşturan içerikler,
Ticari veya yasal olmayan amaçlarla diğer Kullanıcılardan şifre veya kişisel kimlik bilgileri isteyen veya böylesi bilgileri almak üzere tasarlanmış içerikler,
Müzisyen, komedyen, film yapımcısı veya diğer profiller için cinsel olarak açık saçık görüntüleri kullanan veya profile yoğunluk kazandırmak için taraflı, yanıltıcı veya aldatıcı içerikler.
1.8 UYGULAMA’ yı indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Ancak UYGULAMA, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir.
1.9 KULLANICI, Sistem içerisinde UYGULAMA ‘nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla, internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında UYGULAMA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
1.10 UYGULAMA, sistem’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı hakkında ya da sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı hakkında, her ne nam altında olursa olsun UYGULAMA’ nın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin ve UYGULAMA’ nın kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar KULLANICI’ nın kendi sorumluluğundadır ve her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.11 KULLANICI; kendisi tarafından UYGULAMA’ ya yüklenen her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. UYGULAMA’ ya veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.12 UYGULAMA, Sistem’ in kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmemektedir. UYGULAMA, teknik sorunlar, internet kesintisi, bağlantı hataları nedeniyle oluşabilecek kesintilerden dolayı KULLANICI’ nın veri kaybı ya da başkaca yaşayacağı problemlerden sorumlu değildir. UYGULAMA, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, UYGULAMA ‘in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
1.13 KULLANICI’ nın UYGULAMA’ da oluşturduğu içeriklerin, yetkisiz kişilerce paylaşılmasından dolayı gelebilecek zararlardan UYGULAMA sorumlu değildir.
2. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
UYGULAMA, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları’ nı herhangi bir zamanda UYGULAMA’ da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları “nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” KULLANICI’ nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Söz konusu değişikliklerin yapılmasından sonra KULLANICI’ nın UYGULAMA’ yı kullanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelecektir.
3. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “Kullanım Koşulları ” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları ” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları ”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4. YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu “Kullanım Koşulları” UYGULAMA tarafından UYGULAMA’ da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. KULLANICI işbu ”Kullanım Koşulları ‘nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri UYGULAMA’ yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

“ŞEROTOR” MOBİL UYGULAMASI GİZLİLİK KURALLARI

1. “Şerotor” adlı Android veya IOS mobil uygulamasını ( bundan sonra Uygulama denilecektir) kullanmadan ve Kullanıcı olmadan önce, Uygulama tarafından Kullanıcılara ait bilgilerin toplanması, diğer web sitesi hesaplarından bilgi çağırması ya da veri alması-veri koyması, bu verileri saklanması, kullanılması, paylaşılması ve açıklanması konusundaki Kuralları düzenleyen bu metni (“Gizlilik Kuralları”) okuyunuz ve tüm maddeleri kabul etmiyorsanız Kullanıcı olmayınız ve Uygulama ‘ yı kullanmayınız. Uygulama’ ya Kullanıcı olmanız veya Uygulama’ yı kullanmanız, aşağıdaki tüm şartları dikkatlice okuyup anlamış ve kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir.
2. Gizlilik Kuralları, Uygulama’ nın tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan Anima İstanbul Film Yapım San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Maslak Mah. AOS 51. Sok. No: 6 34398 Maslak Sarıyer/İSTANBUL) ile Uygulama’ yı Apple App Store ve Google Play Store ’dan indirerek ve Kullanım koşullarını onaylayarak kullanan kişi (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı ’nın Uygulama ‘yı Apple App Store ve Google Play Store ’dan indirerek ve Kullanım koşullarını onaylayarak kullanmaya başladığı andan itibaren geçerlidir. Gizlilik Kuralları web adresinden veya alt alan adlarından yayın yapan ve ios,Android Play Store vs. mobil bağlantıları ve adresleri bulunan Uygulama için geçerli olup, başka bir internet sitesi, mobil uygulama, şirket veya tüketici ile ilgili bilgiler bu Gizlilik Kuralları kapsamına girmez.
3. Kullanıcı Uygulama’ yı kullanırken veya Uygulama ile herhangi bir nedenle iletişim kurduğunda Kullanıcı ’dan alınabilecek kişisel bilgiler,  Uygulama tarafından hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu nedenle Uygulama, Uygulamaya giriş veya kullanım esnasında giriş yapılan cihazda toplanabilecek otomatik bilgilerden, her türlü 3. Kişi hizmet sağlayıcılar ve destek alınan diğer temsilcileri ve hizmet sağlayıcı tarafından toplanabilecek bilgilerin gizliliğinden, kullanımından veya saklanmasından hiçbir şekilde sorumlu değildir.
4. Kullanıcı, Uygulama ‘ya her girdiğinde veya kullanım esnasında giriş yaptığı cihazdan bazı bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Bu bilgilere örnekler şunlardır: cihazın IP adresi, cihazın üreticisi tarafından cihaza atanan ID bilgisi, cihazın tipi, cihazın işletim sisteminin tipi ve yazılım versiyonu, cihazın her türlü coğrafi konum bilgisi gibi bilgilerdir. Bu gibi bilgiler, Uygulama tarafından kaydedilememekte ve saklanmamaktadır ve dolayısıyla Uygulama, bu gibi bilgilerin toplanmasından doğabilecek her hangi bir zarardan sorumluluk kabul etmemektedir.  Kullanıcı Uygulama ‘yı kullanarak bu bilgilerin toplanmasına, işbu Gizlilik Kuralları kapsamında müsaade etmiştir.
5. Uygulama, kullanıcıların Uygulama ‘yı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Sistemi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Sistemi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
6. Sosyal medya platformları, E-posta sağlayıcılar, diğer kurumsal ve bireysel hizmet veren uygulamalar; Kullanıcı ’nın Uygulama ‘ya giriş yaparken kullandığı sosyal medya ya da başkaca hesapları aracılığıyla Kullanıcı ve Kullanıcı ’nın Uygulama ‘yı kullanımı hakkında bilgi toplayabilir. Uygulama, kendi sistemine entegre çalışsın ya da çalışmasın hiç bir şekilde kullanılan sosyal medya platformları tarafından toplanabilecek bilgilerin gizliliğinden ve kullanımından sorumlu değildir.
7. Uygulama, Kullanıcı ’nın mobil cihazına bildirimler gönderebilir. Kullanıcı, Uygulama ‘yı mobil cihazından silerek bu bildirimlerin tamamını almayı engelleyebilir.
8. Kullanıcı, uygulamaya yüklemiş olduğu şahsi fotoğrafları üzerinde, kullanım koşullarında belirtilen şekilde poz ya da mem eklemesi yapmış olması halinde, bu fotoğrafın uygulama tarafından ifşa edilebileceğini, yayılabileceğini ve 3. Kişiler tarafından görülebileceğini kabul etmektedir. Bu hususta ortaya çıkabilecek zararlardan Uygulama sorumlu değildir.
9. Uygulama içerisinde başka internet siteleri veya mobil uygulamalar veya üçüncü şahıslarla ilgili çeşitli link ’ler ve reklam amaçlı banner ’lar bulunabilir. Kullanıcı bu site, mobil Sistem veya şahıslarla temasa veya ilişkiye geçerken dikkatli olmalıdır. Bu site ve uygulamaların operatörleri Kullanıcı ile ilgili çeşitli bilgileri toplayabilirler ve bu bilgileri Uygulama ‘nın kullanacağından farklı amaçlarla kullanabilirler. Uygulama, bu site/mobil Sistem/şahısların işlemlerinden ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.
10. Uygulama; Gizlilik Kurallarını herhangi bir zamanda Uygulama ‘da ilan ederek değiştirebilir ve değişen, eklenen, silinen şartlar ilan edildikleri andan itibaren geçerli sayılır. Kullanıcılar, Gizlilik Kurallarını, Uygulama ‘yı kullandıkları sürece ve periyodik olarak takip etmekle yükümlüdür.